U bent hier: Home / Maatschappelijk welzijn / Gezondheid

Gezondheid

De medische hulp is gericht op hulpbehoevenden die in het Jetse bevolkingsregister of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. Het OCMW kan, volgens bepaalde voorwaarden, tussenbeide komen in de kosten van medische zorgen of medicatie of bij dringende medische hulp.

Dringende medische hulp

Dringende medische hulp kan toegekend worden aan illegalen, maar ook hiervoor gelden strenge regels. Het betreft hier enkel medische én dringende hulp door medisch certificaat te bewijzen.

Medische en paramedische zorgen

Een medische kaart kan toegekend worden, op voorstel van de maatschappelijk werker of op aanvraag van de betrokkene zelf, op voorwaarde dat de betrokkene een medisch certificaat heeft die deze aanvraag onderbouwt. Bij de toekenning zal men rekening houden met het gezinsinkomen. Voor de leefloners wordt de medische kaart automatisch toegekend (indien de betrokkene hiernaar vraagt).

De medische kaart dekt de volgende kosten:

  • Consultaties bij een erkende huisarts of medisch centrum in de gemeente Jette.
  • Aankoop van geneesmiddelen bij een erkende Jetse apotheek (1 € per geneesmiddel)

De geneesmiddelen die in rekening worden genomen:

Geneesmiddelen waarvoor een tussenkomst geldt van de ziekteverzekering (na afhouding van het persoonlijk aandeel)

Geneesmiddelen die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering indien ze opgenomen zijn in de lijst op de site van Brulocalis.

Bijkomende tussenkomsten:

  • Naast de tussenkomst door de medische kaart kan het OCMW, in functie van de sociale situatie van de persoon en van het gezinsinkomen bijkomende tussenkomsten bieden op het vlak van
  • Hospitalisatiekosten (enkel in ziekenhuizen door het OCMW erkend : IRIS-ziekenhuizen en UZ Brussel)
  • Kosten voor tand- en orthopedische prothesen
  • Kosten voor kinesitherapie, psychologie,logopedie, …
  • Consultaties bij : psychiater, mentaal gezondheidscentrum, gezinsplanning, 
  • Tussenkomst voor dialyse, materiaal voor diabetici
  • Bril, gebitsregulatie enkel indien het ziekenfonds tussenkomt
  • ...
OCMW van Jette
Sint-Pieterskerkstraat 47 - 1090 Jette
cpas-ocmw@jette.irisnet.be
02.422.46.11