U bent hier: Home / Nieuws / Strijd tegen Ouderenmis(be)handeling. Laat u horen!

Strijd tegen Ouderenmis(be)handeling. Laat u horen!

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Bijna 1 op 6 ouderen is het slachtoffer van één of andere vorm van geweld. Hoge cijfers, die aantonen dat het thema de nodige aandacht verdient.

Ouderenmis(be)handeling is een nogal zwaar beladen woord, maar toch is het belangrijk om ook in onze Brusselse context aandacht te hebben voor dit thema. Het is een complexe materie. In zeer veel gevallen daden, gebeurt de ouderenmis(be)handeling niet opzettelijk, maar door de omstandigheden waarin mensen zijn terechtgekomen. Situaties die leiden tot een vorm van mishandeling, vaak uit onmacht. Bijvoorbeeld een 90-jarige die niet mobiel is en maar 1 x per dag bezoek/hulp krijgt, waardoor ze soms urenlang met een bevuilde pamper in de zetel zit.

Onder de radar

Kwaadwillig opzet is trouwens geen vereiste om te spreken over ouderenmis(be)handeling. De beleving van het slachtoffer staat centraal. Bovendien vallen vormen van criminaliteit gepleegd door personen met wie je geen vertrouwensband hebt niet onder ouderenmis(be)handeling, bijvoorbeeld een handtasdiefstal door een onbekende. Maar, indien je zoon of dochter je chanteert om geld te krijgen, dan maakt die persoon in kwestie misbruik van je vertrouwen die jij in hem of haar hebt en is er wel sprake van ouderenmis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling blijft vaak onder de radar. Ouderen zijn bang om te spreken, hulpverleners missen soms signalen, of twijfelen over de beste aanpak. Hulp en een luisterend oor zijn dus fundamenteel. Ook voor het OCMW en residentie IRIS, het woonzorgcentrum van het Jetse OCMW, vormt het een belangrijke problematiek. Samen met de bewoners, familie en hulpverleners wordt er gezocht naar oplossingen voor een betere zorg. Een stappenplan vormt hierbij vaak de sleutel tot succes.

Wie vragen heeft over ouderenmis(be)handeling terecht kan bij:

VZW HOME-INFO - meldpunt ouderenmis(be)handeling
Lakensestraat 76 in 1000 Brussel
elke werkdag van 9u tot 16u
02.511.91.20 of info@home-info.be

ASBL INFOR-HOMES - écoute séniors
Anspachlaan 59 in 1000 Brussel
maandag en woensdag van 12.30u tot 16u en vrijdag van 9u tot 12.30u
02.223.13.43 of ecouteseniors@inforhomesasbl.be

Wie meer wil te weten komen over Ouderenmis(be)handeling als professional kan zich inschrijven voor de webinarreeks georganiseerd door VLOCO, in samenwerking met UCLL op 14 en 15 juni 2021, via ouderen@cawoostvlaanderen.be – 078.15.15.70 of www.ouderenmisbehandeling.be.