U bent hier: Home / Vrije tijd / Cultuur / Jetse verenigingen / Verenigingen lid van GC Essegem

Verenigingen lid van GC Essegem

Ontdek de vele Nederlandstalige en tweetalige verenigingen in Jette, lid van GC Essegem, verdeeld volgens activiteiten en doelpubliek.
 

Sport

Ahasverus
Wandelgroep
Tel: 0473.71.31.60
 
Dancin' Jette
Salondansen
Tel: 02.479.92.28 of 02.267.36.18
 
Fietsersbond Jette
Fietsersvereniging
Tel: 02.426.51.26
 
Fire Gym
Fitness, dans, gevechtssport
Tel: 0473.68.23.95 of 02.248.45.83
 
KWB Laken-Jette
Voor mensen in beweging
Tel: 0479.33.97.77
 
Pasar Jette-Laken
Buitenactiviteiten (te voet, met de fiets, bezoeken)
Tel: 02.479.53.84
 
Virtual Tigers
Vliegtuigamateurs
Tel: 02.425.77.43
 
vzw Ritterklub
Voetbalclub
 

Socio-cultureel

Curieus Jette
Culturele activiteiten
Tel: 0478.36.13.23
 
Davidsfonds Jette
Culturele vereniging
Tel: 02.888.93.54
 
De Violier
Theatergezelschap
 
De Speegelmanne
Vereniging voor de promotie van het Brussels dialect
Tel: 02.428.05.86
 
Femma Laken-Jette
Activiteiten van en voor vrouwen
Tel: 0494.39.54.25
 
Mannen aan het Fornuis
Kookgroep
Tel: 0479.81.96.05
 
OVM Jette
Oudervereniging
Tel: 0476.88.00.58
 
Parochie Sint-Pieters
Parochieleden Sint-Pieterskerk
Tel: 0477.60.42.65
 
Ploef! PLus On Est de Fous...
Culturele ontmoetingsruimte
Tel: 0473.71.04.55
 
Sociaal-Culturele Vereniging van Liberale Vrouwen
Vrouwenvereniging in een verdraagzame en liberale sfeer
 
Vrienden van het René Magritte Museum
Steunvereniging René Magritte Museum
Tel: 0497.59.95.55
 
Vrouw & Maatschappij Jette
Vrouwenvereniging met aandacht voor de vrouw in de samenleving
 
VVB Brussel Noord
Vlaamse volksbeweging
Tel: 0492.64.88.51
 
West-In Jette
Culturele en ontspannende activiteiten
Tel: 0479.61.96.70
 
Het Willemsfonds Jette
Theater, schilderkunst en poëzie
Tel: 0494.47.82.62
 

Jongeren

Scouts Jette De Faunaten
Scoutsgroep
 
Oudercomité Heilig Hartschool
Oudercomité
 
Het Vlot
Opvoedingbegeleiding gezinnen
Tel: 02.428.00.55
 
Jeugdhuis De Branding
Jeugdhuis
Tel: 0486.78.70.07
 
Kinderdagverblijf Kids
Kinderopvang 0 tot 3 jaar
Tel: 02.479.78.68
 
Scouts Jette De Klauwaert
Scoutsgroep
 
Windekind
Kinderopvang
Tel: 0479.51.11.54
 

Senioren

Grijze Geuzen Jette
Activiteiten voor de derde leeftijd
Tel: 02.428.28.74
 
Okra Trefpunt 55+ Jette
Activiteiten voor gepensioneerden en 55+
Tel: 02.427.60.34
 
Parkresidentie
Residentie voor senioren
Tel: 02.426.92.32
 
Scrabbleclub Ypsilon
Scrabbleclub
Tel: 0477.36.73.04
 
Vlaamse Bond van Gepensioneerden Jette
Seniorenclub
Tel: 02.479.41.76