U bent hier: Home / Mijn gemeente / Gemeentefinanciën / Rekening

Rekening

De rekening wordt opgesteld door de gemeenteontvanger en omvat de uitgaven en inkomsten van het afgelopen boekjaar. De rekening wordt goedgekeurd door de Gemeenteraad.

RekenmachineDe rekening biedt een overzicht van de reële financiële situatie van de gemeente, van de evolutie en de eventuele perspectieven. Het document wordt opgesteld op basis van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen boekjaar.

Uitgaven

  • Personeel: lonen, pensioenen, werkgeversbijdrage, vakantiegeld,...
  • Werking: benodigdheden, beheerskosten, expertises,...
  • Transfert: OCMW- en politiedotatie, subsidies en premies.
  • Schuld: rente, terugbetaling leningen en intresten.
  • Gesubsidieerd onderwijs: lonen (komend van gemeenschappen).

Inkomsten

  • Prestaties: recuperatie ten onrechte betaalde sommen, toegangsgelden, recuperatie kosten juridische vervolgingen, terugbetaling schoolmaaltijden, huurgeld gemeentewoningen,...
  • Transfert: boetes, onroerende voorheffing, opcentiemen, taksen, belastingen, gewestelijke subsidies.
  • Schuld: intrest financiële rekeningen, achterstandsintrest crediteuren, dividenden (gemeenten die lid zijn van een intercommunale ontvangen een deel van hun inkomsten), water, gas, elektriciteit.
  • Gesubsidieerd onderwijs: subsidies van de gemeenschappen (betaling lonen)

Rekening 2014

Klik hier om de rekening 2014 te consulteren