U bent hier: Home / Duurzaam Wijkcontract / Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2026

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2026

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte zit momenteel in volle 'programmafase'. Het bestaat in hoofdzaak uit socio-economische projecten en stadsvernieuwingsinitiatieven die uitgewerkt zijn in een programma gebaseerd op het gezamenlijke werk van de gemeente en de studiebureaus Arter (stedenbouw) en EcoRes (participatie).

Geschiedenis

In april 2017 verneemt de gemeente dat haar kandidatuur voor de realisatie van een wijkcontract voor de zone van de Magrittewijk weerhouden wordt. Dit contract met het Gewest omvat een subsidie van 14,7 miljoen euro, die de gemeente over een periode van 5 jaar zal aanwenden voor de creatie van een buurtinfrastructuur en groene ruimtes, de herinrichting van openbare ruimte, de bouw of renovatie van woninge, de ondersteuning van projecten uit het verenigingsleven, de verbetering van het samenleven,... Al deze acties zullen gevoerd worden met bijzondere aandacht voor leefmilieu en duurzaamheid, twee fundamentele prioriteiten voor de gemeente en het Brussels Gewest.

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte is verdeeld over drie fasen over een periode van vijf jaar (+ twee jaar voor bouwplaatsen).

1. Augustus 2017 > 31 april 2018: uitwerkingsfase van het basisdossier

De ontwikkeling van het basisdossier bestaat uit drie onderdelen:

  • Diagnose
  • Visie en strategieën
  • Programma van de projecten

2. Augustus 2018 > eind september 2023 (50 maanden + verlengingen): uitvoerings-/operationele fase

Met materiële projecten en socio-economische acties is de operationele implementatiefase momenteel in volle gang. Het Duurzaaam Wijkcontract Magritte heeft ondertussen ook twee programmawijzigingen moeten doorvoeren.

3. Oktober 2023 > 2026 (30 maanden): implementatiefase/bouwwerven en afwerking

Bewoners en verenigingen centraal in het project

Het duurzaam wijkcontract is een gedroomde kans om  burgerparticipatie in de praktijk om te zetten en bijdrage ervan tot de ontwikkeling van de gemeente te benadrukken.

Perimeter van het duurzaam wijkcontract Magritte

De perimeter van het duurzaam wijkcontract Magritte wordt begrensd door de Charles Woestelaan, de de Smet de Naeyerlaan, de spoorweg, de grens met Laken en de Leopold I-straat.