U bent hier: Home / Duurzaam Wijkcontract

Duurzaam Wijkcontract

Wat is een duurzaam wijkcontract?

Duurzaam Wijkcontracten zijn een geheel van acties binnen vijf belangrijke interventiedomeinen die beperkt is in tijd en ruimte. Ze worden afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Met een welbepaald budget leggen ze een programma vast van te verwezenlijken interventies.

Wat is een duurzaam wijkcontract? - Lees verder...

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2026

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte zit momenteel in volle 'programmafase'. Het bestaat in hoofdzaak uit socio-economische projecten en stadsvernieuwingsinitiatieven die uitgewerkt zijn in een programma gebaseerd op het gezamenlijke werk van de gemeente en de studiebureaus Arter (stedenbouw) en EcoRes (participatie).

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2026 - Lees verder...

Programmawijzigingen

Om zich aan te passen aan de realiteit op het terrein heeft het DWM twee aanpassingen in het programma doorgevoerd.

Programmawijzigingen - Lees verder...