U bent hier: Home / Actualiteit / Info coronavirus

Info coronavirus

Na de eerste gevallen van het coronavirus in België, nam burgemeester Hervé Doyen op maandag 2 maart 2020 deel aan een vergadering van de Gewestelijke Veiligheidsraad, samengeroepen door Minister-President Rudi Vervoort. De nadruk lag op het belang van coherente beslissingen en maatregelen op federaal, gewestelijk en lokaal niveau.

Met het oog op eenieders gezondheid zal de gemeente Jette de instructies nauwgezet opvolgen van de FOD Volksgezondheid dat de strijd tegen het coronavirus in ons land coördineert.

Welke algemene maatregelen zijn van toepassing?

In België geldt momenteel fase 2 (op een schaal van 3) van het risicobeheerplan van de FOD Volksgezondheid.

Concreet:

  • enkel personen die uit een zone komen waar het coronavirus heerst en die symptomen vertonen (koorts, hoesten en ademhalingsproblemen) worden door de medische diensten geïsoleerd en in het ziekenhuis of thuis verzorgd;
  • alle personen die van dichtbij in contact geweest zijn met een bevestigd geval (familie, collega, andere reizigers) worden opgelijst, gecontacteerd en onder toezicht geplaatst.

De FOD Volksgezondheid deelt mee dat er in de huidige situatie geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Er is geen specifieke aanbeveling voor de creches of de scholen, gezien de kinderen beperkt gevoelig zijn voor het virus. Zo is het voor de scholen niet aanbevolen om schoolreizen te annuleren buiten de risicozones, vastgelegd door de federale overheid.

Vragen?

Consulteer de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid, die regelmatig geactualiseerd worden:

  • de referentiewebsite: www.info-coronavirus.be
  • de sociale media: Twitter : @be_gezondheid / Facebook volkgsgezondheid
  • het contactcenter: 0800/14.689